W skład Rady Parafialnej wchodzą: Roman Jagieński, Arkadiusz Tomala, Mirosław Jarmuła i Ilona Szkudlarek.