W skład Rady Parafialnej wchodzą: Roman Jagieński, Arkadiusz Tomala i Mirosław Jarmuła.