1. Gazetka kolędowa

Gazetka koledowa

2.Pielgrzymka do Chorwacji

Karta Chorwacja 2020

3. Budowa plebanii to jedno z wielu wyzwań, przed którymi stoi Parafia pw. Chrystusa Króla w Żarnowie. Jeśli chcesz włączyć się w to wspólne dzieło, otocz je wsparciem modlitewnym i materialną ofiarą. Niech twoja troska o sprawy Parafii, będzie wyrazem dojrzałego uczestnictwa we Wspólnocie Wiernych i znakiem autentycznej łączności z całą Wspólnotą Parafialną.

 

Słowo do parafian i ludzi dobrej woli

DOBROWOLNA DEKLARACJA PARAFIA PW. CHRYSTUSA KRÓLA W ŻARNOWIE