UWAGA!

Został uruchomiony nowy rachunek bankowy do wpłat ofiar na rzecz budowy nowego domu parafialnego.

Ofiary można przekazywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Wolinie

15 9393 0000 0004 0253 2000 0010