Po kilkunastu miesiącach przygotowań, 30 czerwca br., podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym przez Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę podpisany został akt erekcyjny budowy nowego domu parafialnego, oficjalnie rozpoczynający to wielkie dzieło.

Akt erekcyjny wraz z kamieniem węgielnym – cegłówką ze starej plebanii, nawiązującej do ciągłości  działalności parafii, został w obecności wiernych wmurowany
w symboliczny mur wzniesiony na placu budowy.

Wbicia tzw. „pierwszej łopaty” dokonał ksiądz Arcybiskup, znacząc ziemię znakiem krzyża.

Budowę plebanii powierzono Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Albud -Albert Szapował z Łożnicy, mającemu 20-letnie doświadczenie w branży.  W pierwszym etapie planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego. Kontynuacja prac uzależniona będzie od bieżących możliwości finansowych Parafii.

Dom Parafialny ma służyć nie tylko duszpasterzom Parafii, ale także stać się miejscem spotkań wiernych i inicjowania działań na rzecz całej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którym na sercu leży to przedsięwzięcie, do podjęcia współpracy, modlitewnego i materialnego wsparcia. Niech, jak powiedział w swojej homilii ksiądz Arcybiskup, będzie to dzieło, które integruje, nie dzieli.

Niech każdy więc w miarę swoich możliwości czy osobistych predyspozycji, dołoży „własną cegiełkę”.

Ofiary na budowę plebanii można składać za pośrednictwem konta bankowego uruchomionego do obsługi tego zadania:

Bank Spółdzielczy w Wolinie

15 9393 0000 0004 0253 2000 0010

We wszystkich sprawach budowy plebanii można zwracać się bezpośrednio do księdza Proboszcza lub członków Rady Parafialnej.

Tekst: Rada Parafialna

Foto: Maria Palica