Rzystnowo

02.08. (niedziela) o 9.00 – +Aniela Żelazek (34 rocz.).

07.08. (piątek) o 18.00 – +Paweł Tołstyko (int. od Koła Gospodyń Wiejskich).

09.08. (niedziela) o 9.00 – +Paweł Tołstyko ( dar Eucharytstii od uczestników Mszy Świętej pogrzebowej).

 

Żarnowo

02.08. (niedziela) o 10.30 – +Cecylia, +Stanisław, +Kazimierz, +Jan, +Marian Balcerowscy.

06.08. (czwartek) o 17.00 – Int. wolna.

07.08 (piątek) o 17.00 – Intencje Róż Żywego Różańca.

08.08. (sobota) o 17.00 – +Zofia, + Kondrat Krawczuk.

09.08. (niedziela) o 10.30 – +Mirosław Łuczak (2 rocz.).

 

 

Koniewo

02.08. (niedziela) o 12.00 – W 55 rocznicę sakramentalnego pożycia małżeńskiego Krystyny

i Stanisława Tomalów.

07.08 (piątek) o 19.00 – Int. wolna.

09.08. (niedziela) o 12.00 – +Bogdan, +Piotr Jama; +Zofia, +Józef Pysz.