Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy: „Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

 Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

 Intencję Mszy Świętej można zamówić w każdej godziwej intencji.

Intencje mszalne

Rzystnowo

01.06 (sobota) o 18.00 – +Eugenia (30 dzień), ++ rodziców +Antoninę i +Józefa i ++ z rodziny.

02.06 (niedziela) o 09.00 – +Stanisław Wiśniewski, +Jadwiga, +Bronisław, +Jarosław Dąbkowscy.

 

Żarnowo

28.05  (wtorek) o 17.00 – +Krystyna Bukowiec, +Lucyna Mazurska (z okazji Dnia Matki).

29.05 (środa) 0 17.00 – Int. wolna.

30.05 (czwartek) o 17.00 – +Józef Bukowiec (1 rocz.), +Mieczysław Mazurski.

31.05 (piątek) o 17.00 – Int. wolna.

01.06. (sobota) o 16.00 – Ślubna: Katarzyna Gralla/Paweł Żyngiel.

02.06. (niedziela) o 12.00 – +Józef Szczepanowicz (30 rocz.).

 

Koniewo

01.06. (sobota)  o 19.00 – Int. wolna.

02.06. (niedziela) o 10.30 – +Teresa Wielkowiecka, +Janina Lechniak, +Olga Rura.