Rzystnowo
11.08. (niedziela) o 09.00 – +Henryk (23 rocz.), +Dariusz Bruska.
Żarnowo
10.08. (sobota) o 17.00 – +Mirosław Łuczak (1 rocz.), +Henryk, +Józefa Łuczak.
11.08. (niedziela) o 10.30 – +Tadeusz (21 rocz.), +Maria (6 rocz.), +Zbigniew, +Tadeusz, +Elżbieta z rodziny Mączniańskich.

Koniewo
11.08. (niedziela) o 12.00 – +Bogdan, +Franciszka, +Stanisława, +Józef, +Jan, +Zygmunt, +Teresa..