ODPUST ZE ŚW. JOSE
Tuż przed odpustem – uroczystością ku czci Chrystusa Króla Wszechświata – naszą parafię nawiedził obecny w relikwii Święty Jose Sanchez del Rio.
Powitaliśmy Go w czwartek (22 listopada) podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym (na zdjęciach) oraz w kościołach filialnych. Wyniesiony na ołtarze w 2016 roku kilkunastoletni Meksykanin poniósł męczeńską śmierć, bo nie chciał się wyrzec wiary w Chrystusa. Umierał z okrzykiem: Viva Cristo Rey (Niech żyje Chrystus Król) i – jak w kazaniu powiedział ks. proboszcz Piotr Dzedzej – pokazuje nam, współczesnym, jak należy czcić Chrystusa Króla, a także zachęca, byśmy zadawali sobie pytanie o sens naszego życia.
Relikwie św. Jose na stałe znajdują się w redakcji „Naszego Dziennika”. Do kościoła wniosła je młodzież przyodziana w elementy meksykańskiego ubioru. Po Mszy św. obecni na niej parafianie oddali cześć Świętemu, całując Jego relikwie.
Święty Jose będzie z nami także podczas uroczystości odpustowych, w sobotę 24 listopada.
Tekst i foto: Maria Palica